EvolEV: Нов проект на ФЕИТ за подобрување на технички и претприемачки вештини поврзани со електрификација на транспортот

Објавено: ноември 17, 2023

Краток опис

Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) е дел од проектот EvolvEV. Проектот треба да започне на 1 декември 2023 година и во текот на следните две години ќе го поддржи развојот на техничките и претприемачките вештини потребни за еволуцијата на секторот на електрични возила, преку обезбедување бесплатни и флексибилни курсеви, поддржани со микрокреденцијали, развиени во координација со индустријата. Проектот, финансиран од програмата Еразмус+, ќе им овозможи на студентите од ФЕИТ, како и на експертите од индустријата, да добијат нови знаења и да ги унапредат своите вештини во согласност со потребите на предизвиците што ги носи тековната електрификација на транспортниот сектор.

Цели на проектот

  • Развивање на заеднички образовни модули посветени на теми релевантни за електричните возила и претприемништвото, развиени во координација со индустриските партнери,
  • Овозможување далечински, дигитален пристап до две виртуелни лаборатории (една за унапредување на техничките вештини и друга за развој на претприемачки идеи),
  • Поддржување на претприемништвото и иновациите преку бесплатни менторски сесии, работилници и натпревари,
  • Обезбедување одржливост на проектните цели преку институционализирање на образовната програма и создавање мрежа на соработници.

Партнери

  • Универзитет на Западна Македонија
  • Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
  • Универзитет во Нови Сад
  • Технички Универзитет на Клуж-Напока