ОБУКИ за ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ на ФЕИТ!

Објавено: јули 20, 2020

Искористете ваучер за обука!!! Факултетот за електротехника и информациски технологии преку Центарот за доживотно учење организира обуки за дигитални вештини наменети за стекнување на основни знаења, за доусовршување и стекнување специјализирани познавања од областите кои ги негува Факултетот! Обуките се достапни за сите и без ваучер!

Детални информации за обуките на ФЕИТ на: https://feit.ukim.edu.mk/centar-za-dozhivotno-uchenje/kursevi-obuki/ и на е-маил адресата: cdu@feit.ukim.edu.mk.

Детали за постапките за пријавување за ваучер и регистрација на корисник на порталот uslugi.gov.mk во упатството издадено од МИОА:

https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/upatstvo_za_mladi_lica_v2.2.pdf

Пријавување за ваучер на веб страницата uslugi.gov.mk:

https://uslugi.gov.mk/service-details.nspx?serviceId=5188