Обуки на ФЕИТ

Факултетот за електротехника и информациски технологии преку Центарот за доживотно учење организира обуки за дигитални вештини наменети за стекнување на основни знаења, за доусовршување и стекнување специјализирани познавања од областите кои ги негува Факултетот.
За овие обуки може да се искористи ваучерот за млади лица за обуки за дигитални вештини издаден од Владата.
Интересот за обуките на ФЕИТ(со или без ваучер) може да го најавите преку следниот формулар
За повеќе информации, контактирајте нѐ на: cdu@feit.ukim.edu.mk

 

Обуки со можност за ECDL сертификат
1Основно познавање на компјутерско работење
Обуки со можност за ECDL или Microsoft MTA сертификат
2Вовед во Бази на податоци
Обуки со можност за Microsoft MTA сертификат
3Вовед во програмирање со Java
4Вовед во програмирање со Python
5Вовед во мрежно работење
6Развој на клиентски веб апликации
7Основи на безбедност во ИКТ
LabVIEW академија
 8Развој на виртуелна инструментација и аквизиција на податоци со LabVIEW
Обуки на основно ниво (ФЕИТ сертификат)
9Објектно-ориентирано програмирање со C++
10Вовед во дизајн на Веб апликации со WordPress
11Основи на работа со Linux
12Основи на Андроид програмирање со Јава
Обуки на напредно ниво (ФЕИТ сертификат)
13Linux за инженери и програмери
14Развој на веб апликации со PHP (HTML/CSS и MySql)
15Развој на клиентски Веб апликации со Vue.js
16Основи на Докер и Kubernetes кластерирање
Специјализирани обуки со хардвер (ФЕИТ сертификат)
17Обука за работа со Програмабилни логички управувачи
18Основи на вградливи микрокомпјутерски системи со Ардуино
19Практичен Интернет на нешта (IoT) со RaspberryPi
 20Безжични локални мрежи (WLAN) – RF основи, стандарди, уреди, протоколи, мрежна архитектура, дизајн, сигурност, тестирање и справување со проблеми
Проектен менаџмент и комуникациски вештини (ФЕИТ сертификат)
21Комуникациски вештини во дигитална ера
22Дигитален проектен менаџмент