Обуки на ФЕИТ

Факултетот за електротехника и информациски технологии преку Центарот за доживотно учење организира обуки за дигитални вештини наменети за стекнување на основни знаења, за доусовршување и стекнување специјализирани познавања од областите кои ги негува Факултетот.
За овие обуки може да се искористи ваучерот за млади лица за обуки за дигитални вештини издаден од Владата.
Интересот за обуките на ФЕИТ(со или без ваучер) може да го најавите преку следниот формулар
За повеќе информации, контактирајте нѐ на: cdu@feit.ukim.edu.mk

Следни обуки:

Пон
Втор
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Обуки за ноември

1st

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

2nd

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

3rd

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

4th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

5th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

6th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

7th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

8th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

9th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

10th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

11th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

12th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

13th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

14th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

15th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

16th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

17th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

18th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

19th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

20th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

21st

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

22nd

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

23rd

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

24th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

25th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

26th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

27th

16:00

Обука: Основно познавање на компјутерско работење

17:00

Обука: Развој на веб апликации со PHP

Обуки за ноември

28th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

29th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за ноември

30th

15:00

Обука: Објектно-ориентирано програмирање со C++

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Докер и Kubernetes кластерирање“

17:00 - 20:00

Обука „Практичен Интернет на нешта (IoT) со RaspberryPi“

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Андроид програмирање со Јава“

17:00 - 20:00

Обука „Вовед во програмирање со Python“

Обуки за декември

1st

15:00

Обука: Објектно-ориентирано програмирање со C++

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Докер и Kubernetes кластерирање“

17:00 - 20:00

Обука „Практичен Интернет на нешта (IoT) со RaspberryPi“

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Андроид програмирање со Јава“

17:00 - 20:00

Обука „Вовед во програмирање со Python“

Обуки за декември

2nd

15:00

Обука: Објектно-ориентирано програмирање со C++

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Докер и Kubernetes кластерирање“

17:00 - 20:00

Обука „Практичен Интернет на нешта (IoT) со RaspberryPi“

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Андроид програмирање со Јава“

17:00 - 20:00

Обука „Вовед во програмирање со Python“

Обуки за декември

3rd

15:00

Обука: Објектно-ориентирано програмирање со C++

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Докер и Kubernetes кластерирање“

17:00 - 20:00

Обука „Практичен Интернет на нешта (IoT) со RaspberryPi“

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Андроид програмирање со Јава“

17:00 - 20:00

Обука „Вовед во програмирање со Python“

Обуки за декември

4th

15:00

Обука: Објектно-ориентирано програмирање со C++

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Докер и Kubernetes кластерирање“

17:00 - 20:00

Обука „Практичен Интернет на нешта (IoT) со RaspberryPi“

17:00 - 20:00

Обука „Основи на Андроид програмирање со Јава“

17:00 - 20:00

Обука „Вовед во програмирање со Python“

Обуки со можност за ECDL сертификат
1 Основно познавање на компјутерско работење
Обуки со можност за ECDL или Microsoft MTA сертификат
2 Вовед во Бази на податоци
Обуки со можност за Microsoft MTA сертификат
3 Вовед во програмирање со Java
4 Вовед во програмирање со Python
5 Вовед во мрежно работење
6 Развој на клиентски веб апликации
7 Основи на безбедност во ИКТ
LabVIEW академија
 8 Развој на виртуелна инструментација и аквизиција на податоци со LabVIEW
Обуки на основно ниво (ФЕИТ сертификат)
9 Објектно-ориентирано програмирање со C++
10 Вовед во дизајн на Веб апликации со WordPress
11 Основи на работа со Linux
12 Основи на Андроид програмирање со Јава
Обуки на напредно ниво (ФЕИТ сертификат)
13 Linux за инженери и програмери
14 Развој на веб апликации со PHP (HTML/CSS и MySql)
15 Развој на клиентски Веб апликации со Vue.js
16 Основи на Докер и Kubernetes кластерирање
Специјализирани обуки со хардвер (ФЕИТ сертификат)
17 Обука за работа со Програмабилни логички управувачи
18 Основи на вградливи микрокомпјутерски системи со Ардуино
19 Практичен Интернет на нешта (IoT) со RaspberryPi
 20 Безжични локални мрежи (WLAN) – RF основи, стандарди, уреди, протоколи, мрежна архитектура, дизајн, сигурност, тестирање и справување со проблеми
Проектен менаџмент и комуникациски вештини (ФЕИТ сертификат)
21 Комуникациски вештини во дигитална ера
22 Дигитален проектен менаџмент