Обуки на ФЕИТ

Факултетот за електротехника и информациски технологии преку Центарот за доживотно учење организира обуки за дигитални вештини наменети за стекнување на основни знаења, за доусовршување и стекнување специјализирани познавања од областите кои ги негува Факултетот.
За повеќе информации, контактирајте нѐ на: cdu@feit.ukim.edu.mk

Следни обуки:

Пон
Втор
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Обуки за мај

1st

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

2nd

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

3rd

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

4th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

5th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

6th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

7th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

8th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

9th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

10th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

11th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

12th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

13th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

14th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

15th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

16th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

17th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

18th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

19th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

20th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

21st

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

22nd

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

23rd

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

24th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

25th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

26th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

27th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

28th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

29th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

30th

Нема обуки во избраниот ден
Обуки за мај

31st

Нема обуки во избраниот ден
Обуки со можност за ECDL сертификат
1 Основно познавање на компјутерско работење
2
Обуката за дигитален маркетинг
3
Обука за аналитика на податоци
4
Обука за Финансиски табели
5 Обука за сајбер безбедност
6 Обуката за Напредно користење на апликации за табеларни калкулации (Excel)
Обуки со можност за ECDL или Microsoft MTA сертификат
1 Вовед во Бази на податоци
Обуки со можност за Microsoft MTA сертификат
1 Вовед во програмирање со Java
2 Вовед во програмирање со Python
3 Вовед во мрежно работење
4 Развој на клиентски веб апликации
5 Основи на безбедност во ИКТ
LabVIEW академија
 1 Развој на виртуелна инструментација и аквизиција на податоци со LabVIEW
Обуки на основно ниво (ФЕИТ сертификат)
1 Објектно-ориентирано програмирање со C++
2 Вовед во дизајн на Веб апликации со WordPress
3 Основи на работа со Linux
4 Основи на Андроид програмирање со Јава
5
Статистика во SPSS
Обуки на напредно ниво (ФЕИТ сертификат)
1 Linux за инженери и програмери
2 Развој на веб апликации со PHP (HTML/CSS и MySql)
3 Развој на клиентски Веб апликации со Vue.js
4 Основи на Докер и Kubernetes кластерирање
Специјализирани обуки со хардвер (ФЕИТ сертификат)
1 Обука за работа со Програмабилни логички управувачи
2 Основи на вградливи микрокомпјутерски системи со Ардуино
3 Практичен Интернет на нешта (IoT) со RaspberryPi
 4 Безжични локални мрежи (WLAN) – RF основи, стандарди, уреди, протоколи, мрежна архитектура, дизајн, сигурност, тестирање и справување со проблеми
Проектен менаџмент и комуникациски вештини (ФЕИТ сертификат)
1 Комуникациски вештини во дигитална ера
2 Дигитален проектен менаџмент