Одржан деветтиот Симпозиум за применета електромагнетика – SAEM’2024

Објавено: јуни 28, 2024

Од 9 – 12 јуни 2024 година во Шкларска Пореба, Полска се одржа деветтиот Симпозиум за применета електромагнетика – SAEM’2024 (9th Symposium on Applied Electromagnetics)

Симпозиумот е во организација на Полското здружение за применета електромагнетика, а во ко-организација со Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) при УКИМ во Скопје и Факултетот за енергетика при Универзитетот од Марибор.

Овој Симпозиум кој за првпат се оганизираше и се одржа во 2006 година во Охрид – Македонија, за да потоа следат: 2008 Замошч – Полска, 2010 Птуј – Словенија, 2012 Шопрон – Унгарија, 2014 Скопје – Македонија, 2016 Вроцлав – Полска, 2018 Подчетртек – Словенија и 2022 Струга – Македонија. За жал заради Covid-19 пандемијата собирот во 2020 во Бели Манастир – Хрватска мораше да биде откажан.

На овогодинешното издание на SAEM’2024 од ФЕИТ беа презентирани осум трудови на професори, асистенти, докторанди и магистранти при ФЕИТ. Два од овие трудови беа презентирани на отворањето на советувањето како поканети предавања од авторите:

  1. Maja Celeska Krstevska, Navigating the Gusts: Evolutionary Strategies for Optimizing Wind Farm Layouts
  2. Goga Cvetkovski, The Scientific Legacy of Professor Lidija Petkovska

Преостанатите трудови беа презентирани во регуларните сесии на советувањето. Во прилог се авторите и насловите на овие трудови:

  1. Goga Cvetkovski, Efficiency Maximization of PMSM Using Equilibrium Optimizer Algorithm
  2. Blagoja Markovski, Leonid Grcev, Assessment of Electromagnetic Coupling of Electric Power Systems to Pipelines Using Combined Method of Moments and Transmission Line Theory Based Approach
  3. Blagoja Markovski, Leonid Grcev, Vesna Arnautovski-Toseva, Full-wave Electromagnetic Model for Grounding and Cable Analysis in Multilayer Earth
  4. Angela Najdoska, Goga Cvetkovski, Maximum Power Point Determination of Bifacial PV Using Teaching and Learning Based Optimization Algorithm
  5. Rosana Petrusheva, Maja Celeska Krstevska, Optimizing Energy Management: A Case study on hybrid energy storage systems for Commercial Facilities
  6. Ivan Temelkovski, Goran Rafajlovski, Goga Cvetkovski, Mihail Digalovski, Impact of High Order Harmonics on the Motor Copper Losses and Short-circuit Characteristics

Во продолжение и една фотографија на учесниците од ФЕИТ на советувањето од лево: вон. проф. Маја Целеска Крстевска, проф. Гога Цветковски, вон. проф. Благоја Марковски и асистент Иван Темелковски.