Ден за ориентација

Објавено: септември 30, 2021

На 1.10.2021 година во просториите на ФЕИТ ќе биде организиран ден за ориентација на новозапишаните студенти. За да се испочитуваат протоколите за заштита од вирусот Covid 19 и да се избегне групирање голем број студенти, настанот ќе се одвива во неколку термини, според следниов распоред:

Почеток Студиска програма

на која сте запишани

Просторија
10:00 часот ЕАОИЕ и ЕЕУМ АМФ
10:00 часот ЕЕС и ТКИИ 223
11:30 часот КТИ 1. група АМФ
11:30 часот КСИАР 1. група 223
13:00 часот КСИАР 2. група  и КХИЕ АМФ
13:00 часот КТИ 2. група 223

 

Ве покануваме да присуствувате на овој настан, на кој ќе ви бидат доделени индексите, ќе имате можност да ги разгледате просториите на факултетот, а од постарите колеги ќе добиете многу корисни информации поврзани со студентскиот живот на ФЕИТ.

Настанот ќе се одвива во Амфитеатарот на ФЕИТ и во просторијата 223. Местата за седење се означени со броеви, при што е запазено растојанието од 2m. Во следните табели, покрај вашето име може да ги најдете соодветниот термин, просторијата и бројот на клупата на која сте распоредени.

 Петок, 1.10.2021 во 10:00 часот, Амфитеатар на ФЕИТ
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
91421 Станојовска Јована ЕАОИЕ 1
89104 Димитриевска Тијана ЕАОИЕ 2
89231 Чешмеџиевска Емилија ЕАОИЕ 3
87606 Дехари Рона ЕАОИЕ 4
88865 Зумрова Емилија ЕАОИЕ 5
89666 Јордановска Марија ЕАОИЕ 6
87201 Танеска Мартина ЕАОИЕ 7
90491 Тончевска Теодора ЕАОИЕ 8
87852 Митовска Дона ЕАОИЕ 9
88699 Митревска Маја ЕАОИЕ 10
91254 Ѓорѓиева Ана ЕАОИЕ 11
91092 Спасиќ Сандра ЕАОИЕ 12
92786 Вуловски Иванов Стефан ЕАОИЕ 13
87185 Гаши Бесарт ЕАОИЕ 14
92010 Драговиќ Тамара ЕАОИЕ 15
89542 Тасевски Никола ЕАОИЕ 16
87711 Тасевски Павел ЕАОИЕ 17
89667 Ристевска Мартина ЕАОИЕ 18
90872 Величковски Наум ЕАОИЕ 19
91925 Димова Анастазија ЕАОИЕ 20
88368 Георгиоски Бојан ЕАОИЕ 21
87989 Јовановска Саша ЕАОИЕ 22
89570 Терзиу Адем ЕАОИЕ 23
92237 Хаџиасан Ариф ЕАОИЕ 24
89785 Петровска Мила ЕАОИЕ 25
90434 Костадинов Александар ЕАОИЕ 26
90979 Јефтимова Ања ЕАОИЕ 27
90905 Димовски Дамјан ЕАОИЕ 28
89026 Христов Виктор ЕАОИЕ 29
92404 Глигоров Панче ЕАОИЕ 30
92195 Атанасов Здравко ЕАОИЕ 31
89216 Димчевски Александар ЕАОИЕ 32
92974 Билбиловски Борјан ЕАОИЕ 33
88503 Христовска Јана ЕЕУМ 34
91458 Димитрова Живкица ЕЕУМ 35
87056 Старчева Ивана ЕЕУМ 36
88928 Ристески Иван ЕЕУМ 37
88350 Костадиновска Јована ЕЕУМ 38
90560 Миленкоски Матеј ЕЕУМ 39
90854 Пападимитров Димитар ЕЕУМ 40
88045 Смилески Бошко ЕЕУМ 41

 

Петок, 1.10.2020 во 10:00 часот, просторија 223
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
90417 Богоеска Јована ЕЕС 1
88701 Јованов Томи ЕЕС 2
88518 Пенов Илија ЕЕС 3
89781 Аљији Бесарт ЕЕС 4
89690 Кадриа Сара ЕЕС 5
91174 Митев Марко ЕЕС 6
90969 Стефанов Стефан ЕЕС 7
90339 Николоска Јована ЕЕС 8
91763 Јовановски Александар ЕЕС 9
92441 Јовановски Александар ЕЕС 10
92975 Станковски Наум ЕЕС 11
92960 Станковски Никола ЕЕС 12
93497 Ислами Арбин ЕЕС 13
92942 Мусли Мухамед ЕЕС 14
91190 Хасиќ Минеа ТКИИ 15
91233 Тодоровска Ива ТКИИ 16
92205 Цветковска Тамара ТКИИ 17
88488 Котларовски Ѓорѓи ТКИИ 18
90026 Пецакова Бојана ТКИИ 19
86824 Несторовски Томислав ТКИИ 20
91965 Јанкуловски Александар ТКИИ 21
89373 Стојановски Кристијан ТКИИ 22
89993 Илиќ Стефан ТКИИ 23
91667 Богданоска Ангела ТКИИ 24
87609 Грданоски Никола ТКИИ 25
90784 Крстески Марко ТКИИ 26
88172 Стерјов Димитар ТКИИ 27
87908 Јовановски Стефан ТКИИ 28
88278 Хаџи-Димов Матеј ТКИИ 29
92251 Јаневски Дарио ТКИИ 30
87214 Миленкоска Ангела ТКИИ 31
89995 Димитровски Давид ТКИИ 32
89654 Чолас Давид ТКИИ 33
91948 Сталевски Методија ТКИИ 34
90710 Иваноска Јана ТКИИ 35
88252 Момировски Виктор ТКИИ 36
93439 Петрушевска Марта ТКИИ 37
93003 Емини Муарем ТКИИ 38

 

Петок, 1.10.2020 во 11:30 часот, Амфитеатар на ФЕИТ
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
89472 Вељаноски Андреј КТИ 1
91031 Савевски Благоја КТИ 2
91168 Гулабоски Александар КТИ 3
88372 Милошески Кристијан КТИ 4
88285 Дарковска Миа КТИ 5
88384 Секулоски Огнен КТИ 6
88883 Маја Анастас КТИ 7
90440 Лешев Димитар КТИ 8
91266 Алексовски Петар КТИ 9
88535 Мицкоска Анастасија КТИ 11
87434 Цветаноски Петар КТИ 12
88676 Стефановски Давор КТИ 13
90416 Геговска Дина КТИ 10
89823 Николиќ Ива КТИ 14
87379 Сарафимова Сара КТИ 15
88843 Лозановска Ангела КТИ 16
88907 Илиевска Анастасија КТИ 17
90545 Јовановска Анастасија КТИ 18
88294 Спасковска Верица КТИ 19
89321 Симоновска Илијана КТИ 20
90392 Трајковски Петар КТИ 21
92322 Крстаноска Матеа КТИ 22
88956 Бучева Јована КТИ 23
88397 Костоска Анастасија КТИ 24
88512 Арсовски Давид КТИ 25
88403 Левков Андреј КТИ 26
87791 Митревска Викторија КТИ 27
87084 Којчев Раде КТИ 28
90985 Атанасовска Ивана КТИ 29
89728 Богоевска Марија КТИ 30
90918 Бојчевски Дамјан КТИ 31
87817 Соколовски Дамјан КТИ 32
92717 Кочовска Марија КТИ 33
87029 Војновска Мима КТИ 34
89156 Михајлоски Дамјан КТИ 35

 

Петок, 1.10.2020 во 11:30 часот, просторија 223
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
88791 Димов Ведран КСИАР 1
90753 Велјаноска Стефани КСИАР 2
91873 Секуловска Ангела КСИАР 3
92297 Миновски Христијан КСИАР 4
88691 Софрониевска Ана КСИАР 5
91289 Андреевска Анастасија КСИАР 6
89706 Јанкулоска Радица КСИАР 7
90533 Соколеска Тијана КСИАР 8
92075 Мижимакоски Илија КСИАР 9
89088 Шуклева Сандра КСИАР 11
87530 Петровска Теодора КСИАР 12
90028 Ангеловска Јована КСИАР 13
89049 Терзиева Викторија КСИАР 10
90270 Петкоска Ивана КСИАР 14
89673 Нестороска Марија КСИАР 15
88725 Дишева Невенка КСИАР 16
88333 Јосифоска Магдалена КСИАР 17
87856 Станкоска Наталија КСИАР 18
87616 Стојческа Даниела КСИАР 19
90964 Филовска Магдалена КСИАР 20
89008 Петров Андреј КСИАР 21
88592 Коцева Марија КСИАР 22
87877 Златановски Лука КСИАР 23
89858 Јаковлеска Евгенија КСИАР 24
91193 Колевска Наталија КСИАР 25
90924 Маркоски Мартин КСИАР 26
87664 Тенџеревска Ана Марија КСИАР 27
87730 Ковачовска Сара КСИАР 28
91756 Локоски Никола КСИАР 29
87271 Мандалова Магдалена КСИАР 30
87917 Тодороска Маријана КСИАР 31
87466 Шабани Бљеона КСИАР 32
89927 Андрески Стефан КСИАР 33
89674 Анѓеловиќ Александра КСИАР 34
88042 Цветкова Бисера КСИАР 35
89395 Митревска Мартина КСИАР 36
91409 Трачева Марија КСИАР 37
87966 Чавкоски Димитар КСИАР 38
92286 Колевски Томислав КСИАР 39

 

Петок, 1.10.2020 во 13:00 часот, Амфитеатар на ФЕИТ
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
92282 Георгиев Стефан КХИЕ 1
89525 Пендаровски Огнен КХИЕ 2
91199 Пановски Максим КХИЕ 3
90237 Несторовски Дамјан КХИЕ 4
90315 Лефкова Илина КХИЕ 5
88530 Капинковски Теодор КХИЕ 6
91041 Петкоски Ангел КХИЕ 7
88318 Стефановски Виктор КХИЕ 8
92074 Радевски Александар КХИЕ 9
89045 Радовски Бојан КХИЕ 10
87599 Атанасов Александар КХИЕ 11
92134 Митрески Никола КХИЕ 12
91788 Касапов Илија КХИЕ 13
89775 Трајковски Леон КХИЕ 14
89448 Георгиев Далибор КХИЕ 15
89039 Никлевски Дејан КХИЕ 16
93188 Сулев Рафаил КХИЕ 17
92901 Агдем Карим КХИЕ 18
89727 Самарџиоски Матеј КСИАР 19
91471 Гацов Тоше КСИАР 20
88995 Анѓелески Стефан КСИАР 21
89556 Маркоски Зоран КСИАР 22
92639 Пешевски Мартин КСИАР 23
92856 Ѓорѓев Наќе КСИАР 24
89241 Стојанова Ева КСИАР 25
89226 Трајаноски Стојан КСИАР 26
92330 Стефановски Дамјан КСИАР 27
89397 Јовчевски Мартин КСИАР 28
91140 Павловски Никола КСИАР 29
92257 Илиевски  Филип КСИАР 30
91035 Ќука Миодраг КСИАР 31
89427 Милковски Радован КСИАР 32
87903 Божиноски Илија КСИАР 33
91162 Стојановска Сандра КСИАР 34
87637 Костадиноски Марио КСИАР 35
91565 Мицевски Никола КСИАР 36
88034 Леви Антон КСИАР 37
92514 Спасовски Антонио КСИАР 38
91060 Сали Далип КСИАР 39
93391 Ахмеди Албина КСИАР 40

 

Петок, 1.10.2020 во 13:00 часот, просторија 223
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
90078 Петровска Тијана КТИ 1
91066 Водеб Леона КТИ 2
89672 Најдов Атанас КТИ 3
88289 Бунтески Марко КТИ 4
90649 Трајковска Стефанија КТИ 5
89626 Попова Кристина КТИ 6
89252 Петреска Ведрана КТИ 7
89227 Танушевска Илина КТИ 8
87569 Каламукоска Кристина КТИ 9
91451 Јадровски Леон КТИ 11
88541 Арсовска Срна КТИ 12
89842 Русјакова Кристина КТИ 13
91342 Јаковлевска Исидора КТИ 10
90463 Лубеска Јована КТИ 14
90522 Трајчевски Матеј КТИ 15
87174 Ефремов Љубиша КТИ 16
87450 Ачкоски Дамјан КТИ 17
88288 Динушев Стефан КТИ 18
90960 Ангелов Искра КТИ 19
92213 Сотировска Моника КТИ 20
90775 Спасовска Анита КТИ 21
92378 Николов Тоше КТИ 22
88203 Петров Даниел КТИ 23
91549 Утевски Игор КТИ 24
86959 Петковски Михиал КТИ 25
92900 Ристески Борјан КТИ 26
92881 Сребренкоски Дамјан КТИ 27
93216 Пројкоска Евгенија КТИ 28
93550 Албанов Михајло КТИ 29
93467 Смилевски Алек КТИ 30

Наставата во зимскиот семестар од учебната 2021/22 ќе започне на 4.10.2021 година.