Пријавување испити – прв циклус студии

Објавено: мај 12, 2023

Пријавување испити на прв циклус студии во летна – втора испитна сесија 2023 (јунска испитна сесија) ќе се врши електронски, преку системот iKnow, во периодот од

15.5 до 4.6.2023 година,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти, точка 2.5.

Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испитот во iKnow системот, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава.

Во пријавата се внесуваат податоците за студентот, целото име на предметот, предметниот наставник, испитниот рок во кој се пријавува испитот, студиската програма (ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ/ЕЕПМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ).

Уредно пополнетата хартиена пријава се остава во испитната тетратка. Студентите кои испитот го положиле на колоквиум, пополнетата хартиена пријава задолжително ја оставаат во сандачето на предметниот професор.

На студентите кои нема да достават пополнета хартиена пријава, оценката нема да им биде евидентира во iKnow системот.

НАПОМЕНА: По овој рок студентите може да пријават испит во Одделението за студентски прашања со надомест од 400,00 ден. најдоцна до два дена пред одржување на испитот. За задоцнето пријавување на испит се смета и ненавременото доставување на пријава кај предметниот професор.

 

Скопје, 12.5.2023 година

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ