Ранг листа на кандидатите пријавени на интерниот оглас на ФЕИТ за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Објавено: октомври 13, 2021
Индекс СП Година Вкупно поени
42/2021 ЕАОИЕ 1 98.132
41/2021 ЕАОИЕ 1 77.368
60/2021 ЕЕУМ 1 96.596
131/2021 КТИ 1 87.312
58/2020 КСИАР 2 87.12
101/2020 КТИ 2 95.2
107/2020 КТИ 2 92.4
93/2019 КТИ 2 86.68
223/2019 КХИЕ 2 90.8
130/2019 КСИАР 3 87
266/2019 КТИ 3 96.4
213/2016 КТИ 3 86.56
232/2019 ТКИИ 3 88.88
228/2017 КХИЕ 4 90.52
228/2018 ТКИИ 4 89.92

 

Сите кандидати се стекнуваат со правото при запишување на семестарот во учебната 2021/2022 година да ја платат половината од износот на уписнината за соодветниот семестар.

 

Скопје, 13.10.2021                                                                                                                   Конкурсна комисија на ФЕИТ