Решение за доделени стипендии

Објавено: септември 7, 2022

1. Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје додели стипендии на 10 највисоко рангирани кандидати во категоријата редовни студенти, во првиот уписен рок.

Р.Бр. ИД Презиме Име Студиска програма Поени
1 99985 Пројкова Викторија КТИ 99,696
2 95953 Сајкоска Марија КСИАР 99,576
3 99034 Димовски Никола КСИАР 99,540
4 96620 Мишевска Ема КХИЕ 99,540
5 98815 Антоноска Теона КСИАР 99,180
6 97280 Несторова Марија КТИ 99,068
7 96379 Анѓелкоска Мила ЕАОИЕ 99,050
8 95971 Доневски Марко ЕАОИЕ 98,957
9 100912 Трпеска Јована ЕАОИЕ 98,920
10 98630 Милошеска Михаела КТИ 98,920

 

2. МАКО СИГРЕ додели 3 стипендии во висина на школарината за 2021/2022 година на најдобро рангираните кандидати од трите електроенергетски студиски програми .

Р.Бр. ИД Презиме Име Студиска програма Поени
1 100241 Демерџиев Георге ЕАОИЕ 99,068
2 99802 Тануркова Теодора ЕЕС 98,472
3 101386 Тодороски Томе ЕЕПМ 95,329


3
. Агенцијата за електронски комуникации додели 14 стипендии за најдобрите студенти од прва година кои се запишале на студиската програма ТКИИ.

Р.Бр. ИД Презиме Име Студиска програма Поени
1 98118 Андоноска Ангела ТКИИ 93,458
2 97126 Божиновска Тамара ТКИИ 95,869
3 99787 Будини Симона ТКИИ 97,682
4 96032 Ѓорческа Ана ТКИИ 95,139
5 99613 Давидоски Даниел ТКИИ 93,605
6 98145 Додевска Мила ТКИИ 95,672
7 97004 Златановски Дамјан ТКИИ 92,855
8 100881 Ивановски Данило ТКИИ 89,437
9 97036 Матеска Камелија ТКИИ 95,685
10 97966 Милевска Евгенија ТКИИ 97,212
11 101302 Новоселска Кристина ТКИИ 87,080
12 97341 Патче Климентина ТКИИ 95,535
13 100933 Серафимовска Сара ТКИИ 96,191
14 100907 Стојмановска Јана ТКИИ 97,279

 

4. ФЕИТ додели стипендија на еден кандидат, кој како средношколец освоил прво место на државни или меѓународни натпревари.

Р.Бр. ИД Презиме Име Студиска програма Поени Прво место  на државен натпревар од област
1 96392 Димовски Бојан КТИ 99,951 Математика

 

ЗАБЕЛЕШКА: Студентите се ослободени од плаќање партиципација во учебната 2022/2023, согласно одлуките на УКИМ и ФЕИТ.

Скопје, 7.9.2022                                                                                                                                                                                                                                                        Конкурсна комисија на ФЕИТ