Соопштение за почеток на настава за бруцоши

Објавено: септември 30, 2021

Наставата во зимскиот семестар од учебната 2021/2022 година на ФЕИТ ќе започне во понеделник,  на 4.10.2021 година.

За новозапишаните студенти, во понеделник, 4.10.2021 ќе се одвива настава со физичко присуство, според следниов распоред:

Паралелка А1 Паралелка А2 Паралелка Г1 Паралелка Г2
   Просторија

Час

АМФ 223 211 110
9:00 – 9:45 Физика 1 Програмирање и алгоритми Основи на електротехника Програмирање и алгоритми
10:00 – 10:45 Програмирање и алгоритми Физика 1 Програмирање и алгоритми Основи на електротехника
11:00 – 11:45 Математика 1 Основи на електротехника Физика 1 Математика 1
12:00 – 12:45 Основи на електротехника Математика 1 Математика 1 Физика 1

 

Паралелка Б1 Паралелка Б2 Паралелка В1 Паралелка В2

      Просторија

   Час

АМФ 223 211 110
14:00 – 14:45 Математика 1 Програмирање и алгоритми Основи на електротехника Физика 1
15:00 – 15:45 Програмирање и алгоритми Математика 1 Физика 1 Основи на електротехника
16:00 – 16:45 Физика 1 Основи на електротехника Математика 1 Програмирање и алгоритми
17:00 – 17:45 Основи на електротехника Физика 1 Програмирање и алгоритми Математика 1

 

Распоред на студентите од прва година по паралеки, како и бројот на местото на кое секој студент ќе биде распореден во соодветната просторија  за наставата на 4.10.2021 ќе биде објавен на веб страницата на факултетот.
Почнувајќи од вторник,  5.10.2021 година, часовите за предавања и аудиториски вежби во првиот семестар ќе се одвиваат online преку платформата Zoom, според распоредот на часови за зимскиот семестар, што ќе биде објавен на веб страницата на факултетот. Лабораториските вежби од предметот Физика 1 ќе се реализираат со физичко присуство во факултетските лаборатории. Сите неопходни информации поврзани со овие часови ќе ги добиете од предметните наставници во текот на семестарот.

Просторија АМФ, А паралелка, група А1, 9:00 – 12:45ч.
Индекс Име Презиме Бр. на место
219/2021 Карим Агдем 1
214/2021 Михајло Албанов 2
121/2021 Петар Алексовски 3
50/2021 Бесарт Аљији 4
122/2021 Искра Ангелов 5
66/2021 Јована Ангеловска 6
67/2021 Анастасија Андреевска 7
68/2021 Стефан Андрески 8
69/2021 Стефан Анѓелески 9
70/2021 Александра Анѓеловиќ 10
124/2021 Давид Арсовски 11
176/2021 Александар Атанасов 12
22/2021 Здравко Атанасов 13
125/2021 Ивана Атанасовска 14
218/2021 Aлбина Ахмеди 15
126/2021 Дамјан Ачкоски 16
209/2021 Борјан Билбиловски 17
187/2021 Ангела Богданоска 18
127/2021 Марија Богоевска 19
18/2021 Јована Богоеска 20
71/2021 Илија Божиноски 21
128/2021 Дамјан Бојчевски 22
130/2021 Јована Бучева 23
23/2021 Наум Величковски 24
4/2021 Стефани Велјаноска 25
2/2021 Андреј Вељаноски 26
131/2021 Леона Водеб 27

 

Просторија 223, А паралелка, група А2, 9:00 – 12:45ч.
Индекс Име Презиме Бр. на место
132/2021 Мима Војновска 1
24/2021 Стефан Вуловски Иванов 2
72/2021 Тоше Гацов 3
25/2021 Бесарт Гаши 4
177/2021 Далибор Георгиев 5
11/2021 Стефан Георгиев 6
26/2021 Бојан Георгиоски 7
27/2021 Панче Глигоров 8
188/2021 Никола Грданоски 9
6/2021 Александар Гулабоски 10
134/2021 Миа Дарковска 11
10/2021 Рона Дехари 12
5/2021 Тијана Димитриевска 13
59/2021 Живкица Димитрова 14
189/2021 Давид Димитровски 15
1/2021 Ведран Димов 16
28/2021 Анастазија Димова 17
29/2021 Дамјан Димовски 18
30/2021 Александар Димчевски 19
135/2021 Стефан Динушев 20
73/2021 Невенка Дишева 21
31/2021 Тамара Драговиќ 22
74/2021 Наќе Ѓорѓев 23
32/2021 Ана Ѓорѓиева 24
221/2021 Муарем Емини 25
136/2021 Љубиша Ефремов 26
75/2021 Лука Златановски 27
33/2021 Емилија Зумрова 28

 

Просторија АМФ, Б паралелка, група Б1,  14:00 – 17:45ч.
Индекс Име Презиме Бр. на место
133/2021 Дина Геговска 1
190/2021 Јана Иваноска 2
137/2021 Анастасија Илиевска 3
21/2021 Филип Илиевски 4
191/2021 Стефан Илиќ 5
210/2021 Арбин Ислами 6
138/2021 Леон Јадровски 7
139/2021 Исидора Јаковлевска 8
76/2021 Евгенија Јаковлеска 9
192/2021 Дарио Јаневски 10
193/2021 Александар Јанкуловски 11
77/2021 Радица Јанкулоска 12
34/2021 Ања Јефтимова 13
51/2021 Томи Јованов 14
140/2021 Анастасија Јовановска 15
35/2021 Саша Јовановска 16
52/2021 Александар Јовановски 17
53/2021 Александар Јовановски 18
194/2021 Стефан Јовановски 19
78/2021 Мартин Јовчевски 20
36/2021 Марија Јордановска 21
79/2021 Магдалена Јосифоска 22
54/2021 Сара Кадриа 23
141/2021 Кристина Каламукоска 24
178/2021 Теодор Капинковски 25
179/2021 Илија Касапов 26
131/2021 Леона Водеб 27
80/2021 Сара Ковачовска 28

 

Просторија 223, Б паралелка, група Б2, 14:00 – 17:45ч.
Индекс Име Презиме Бр. на место
142/2021 Раде Којчев 1
81/2021 Наталија Колевска 2
82/2021 Томислав Колевски 3
37/2021 Александар Костадинов 4
60/2021 Јована Костадиновска 5
19/2021 Марио Костадиноски 6
143/2021 Анастасија Костоска 7
195/2021 Ѓорѓи Котларовски 8
83/2021 Марија Коцева 9
144/2021 Марија Кочовска 10
145/2021 Матеа Крстаноска 11
196/2021 Марко Крстески 12
84/2021 Антон Леви 13
146/2021 Андреј Левков 14
15/2021 Илина Лефкова 15
147/2021 Димитар Лешев 16
148/2021 Ангела Лозановска 17
85/2021 Никола Локоски 18
149/2021 Јована Лубеска 19
150/2021 Анастас Маја 20
86/2021 Магдалена Мандалова 21
88/2021 Зоран Маркоски 22
87/2021 Мартин Маркоски 23
89/2021 Илија Мижимакоски 24
197/2021 Ангела Миленкоска 25
61/2021 Матеј Миленкоски 26
90/2021 Радован Милковски 27
8/2021 Кристијан Милошески 28
91/2021 Христијан Миновски 29
Просторија 211, В паралелка, група В1,14:00 – 17:45ч.
Индекс Име Презиме Бр. на место
55/2021 Марко Митев 1
38/2021 Дона Митовска 2
151/2021 Викторија Митревска 3
39/2021 Маја Митревска 4
92/2021 Мартина Митревска 5
180/2021 Никола Митрески 6
152/2021 Дамјан Михајлоски 7
93/2021 Никола Мицевски 8
153/2021 Анастасија Мицкоска 9
198/2021 Виктор Момировски 10
211/2021 Мухамед Мусли 11
154/2021 Атанас Најдов 12
14/2021 Дамјан Несторовски 13
199/2021 Томислав Несторовски 14
94/2021 Марија Нестороска 15
181/2021 Дејан Никлевски 16
155/2021 Ива Николиќ 17
20/2021 Тоше Николов 18
56/2021 Јована Николоска 19
95/2021 Никола Павловски 20
13/2021 Максим Пановски 21
62/2021 Димитар Пападимитров 22
12/2021 Огнен Пендаровски 23
57/2021 Илија Пенов 24
156/2021 Михиал Петковски 25
96/2021 Ивана Петкоска 26
182/2021 Ангел Петкоски 27
157/2021 Ведрана Петреска 28

 

Просторија 110, В паралелка, група В2, 14:00 – 17:45ч.
Индекс Име Презиме Бр. на место
97/2021 Андреј Петров 1
158/2021 Даниел Петров 2
40/2021 Мила Петровска 3
98/2021 Теодора Петровска 4
159/2021 Тијана Петровска 5
200/2021 Бојана Пецакова 6
99/2021 Мартин Пешевски 7
160/2021 Кристина Попова 8
215/2021 Евгенија Пројкоска 9
183/2021 Александар Радевски 10
184/2021 Бојан Радовски 11
41/2021 Мартина Ристевска 12
216/2021 Борјан Ристески 13
63/2021 Иван Ристески 14
161/2021 Кристина Русјакова 15
3/2021 Благоја Савевски 16
100/2021 Далип Сали 17
101/2021 Матеј Самарџиоски 18
162/2021 Сара Сарафимова 19
7/2021 Ангела Секуловска 20
163/2021 Огнен Секулоски 21
164/2021 Илијана Симоновска 22
222/2021 Алек Смилевски 23
64/2021 Бошко Смилески 24
102/2021 Тијана Соколеска 25
165/2021 Дамјан Соколовски 26
123/2021 Срна Арсовска 27
129/2021 Марко Бунтески 28

 

Просторија 211, Г паралелка, група Г1, 9:00 – 12:45ч.
Индекс Име Презиме Бр. на место
166/2021 Моника Сотировска 1
103/2021 Ана Софрониевска 2
42/2021 Сандра Спасиќ 3
167/2021 Верица Спасковска 4
168/2021 Анита Спасовска 5
104/2021 Антонио Спасовски 6
217/2021 Дамјан Сребренкоски 7
201/2021 Методија Сталевски 8
212/2021 Наум Станковски 9
213/2021 Никола Станковски 10
105/2021 Наталија Станкоска 11
16/2021 Јована Станојовска 12
65/2021 Ивана Старчева 13
202/2021 Димитар Стерјов 14
58/2021 Стефан Стефанов 15
185/2021 Виктор Стефановски 16
169/2021 Давор Стефановски 17
106/2021 Дамјан Стефановски 18
107/2021 Ева Стојанова 19
108/2021 Сандра Стојановска 20
203/2021 Кристијан Стојановски 21
109/2021 Даниела Стојческа 22
220/2021 Рафаил Сулев 23
43/2021 Мартина Танеска 24
170/2021 Илина Танушевска 25
44/2021 Никола Тасевски 26
45/2021 Павел Тасевски 27
110/2021 Ана Марија Тенџеревска 28

 

Просторија 110, Г паралелка, група Г2, 9:00 – 12:45ч.
Индекс Име Презиме Бр. на место
111/2021 Викторија Терзиева 1
46/2021 Адем Терзиу 2
204/2021 Ива Тодоровска 3
112/2021 Маријана Тодороска 4
47/2021 Теодора Тончевска 5
113/2021 Стојан Трајаноски 6
171/2021 Стефанија Трајковска 7
186/2021 Леон Трајковски 8
172/2021 Петар Трајковски 9
173/2021 Матеј Трајчевски 10
114/2021 Марија Трачева 11
115/2021 Миодраг Ќука 12
174/2021 Игор Утевски 13
116/2021 Магдалена Филовска 14
205/2021 Минеа Хасиќ 15
48/2021 Ариф Хаџиасан 16
206/2021 Матеј Хаџи-Димов 17
49/2021 Виктор Христов 18
17/2021 Јана Христовска 19
175/2021 Петар Цветаноски 20
117/2021 Бисера Цветкова 21
207/2021 Тамара Цветковска 22
118/2021 Димитар Чавкоски 23
9/2021 Емилија Чешмеџиевска 24
208/2021 Давид Чолас 25
119/2021 Бљеона Шабани 26
120/2021 Сандра Шуклева 27