СООПШТЕНИЕ – Задолжителен систематски преглед за студентите од прва година

Објавено: февруари 15, 2023

Се известуваат сите студенти запишани по првпат во прва година во учебната 2022/2023 (бруцоши) дека треба да се јават на задолжителен систематски преглед во период од 13.3. до 24.3.2023 год.

Систематскиот преглед ќе се врши во ЗУ Поликлиника на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“- Скопје (сместена е во студентскиот дом “Кузман Јосифовски –Питу“, бул. “Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 58) во период од 7.30 до 12.00 часот.

Систематскиот преглед опфаќа: општ медицински преглед, стоматолошки преглед и лабораторија (во лаборатрија од 7.30 до 10.00 часот).

Потребни документи:

  1. Индекс;
  2. Заверена здравствена легитимација
  3. Копија од здравствена легитимација од страна 2 до страна 5.

ВАЖНО: Систематскиот преглед е задолжителен услов за заверка на летниот семестар 2022/2023 година, а доказ за тоа е печатот на ЗУ Поликлиника на УКИМ на задната страна од индексот.

Скопје, 15.2.2023

Одделение за студентски прашања