Свечено доделување на награди и пофалници на студенти со постигнат успех 9 и над 9 и награди и благодарници на најзаслужните студенти за промоција на ФЕИТ

Последна измена: јуни 20, 2023

На 21 јуни 2023 година со почеток во 10 часот, во Сала за конференции на ФЕИТ ќе се одржи свечено доделување на награди и пофалници на студентите кои учебната 2021/2022 година ја завршиле со успех 9 и над 9 и награди и благодарници на најзаслужните студенти за промоција на ФЕИТ на меѓународно ниво и промоција на ФЕИТ во полето на спортот во изминатата година.

Според деканот на ФЕИТ, професор д-р Димитар Ташковски, овие студенти се промотори на Факултетот и затоа, заслужуваат да бидат наградени и да им се признае постигнатиот успех.
Пофалници за завршена учебна 2021/2022 со успех 9 и над 9 добија следните студенти:

Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 12/2021 Пендаровски Огнен КХИЕ 60 10,00
2 172/2021 Трајковски Петар КТИ 60 9,90
3 153/2021 Мицкоска Анастасија КТИ 60 9,80
4 103/2021 Софрониевска Ана КСИАР 60 9,80
5 169/2021 Стефановски Давор КТИ 60 9,80
6 91/2021 Миновски Христијан КТИ 60 9,70
7 3/2021 Савевски Благоја КТИ 60 9,70
8 175/2021 Цветаноски Петар КТИ 60 9,70
9 9/2021 Чешмеџиевска Емилија ЕАОИЕ 60 9,70
10 130/2021 Бучева Јована КТИ 60 9,60
11 40/2021 Петровска Мила ЕАОИЕ 60 9,50
12 167/2021 Спасковска Верица КТИ 60 9,50
13 134/2021 Дарковска Миа КТИ 60 9,40
14 140/2021 Јовановска Анастасија КТИ 60 9,40
15 141/2021 Каламукоска Кристина КТИ 60 9,40
16 38/2021 Митовска Дона ЕАОИЕ 60 9,40
17 44/2021 Тасевски Никола ЕАОИЕ 60 9,40
18 24/2021 Вуловски Иванов Стефан ЕАОИЕ 60 9,30
19 75/2021 Златановски Лука КСИАР 60 9,30
20 8/2021 Милошески Кристијан КТИ 60 9,30
21 116/2021 Филовска Магдалена КСИАР 60 9,30
22 159/2021 Петровска Тијана КТИ 60 9,20
23 7/2021 Секуловска Ангела КСИАР 60 9,20
24 132/2021 Војновска Мима КТИ 60 9,10
25 89/2021 Мижимакоски Илија КСИАР 60 9,10
26 94/2021 Нестороска Марија КСИАР 60 9,10
27 148/2021 Лозановска Ангела КТИ 60 9,00

 

Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 79/2020 Павлеска Рената КСИАР 120 10,00
2 3/2020 Видановска Јана КСИАР 120 9,95
3 119/2020 Цветанов Александар КТИ 120 9,90
4 2/2020 Велиновски Милан КСИАР 120 9,86
5 28/2020 Котевски Андреј КТИ 120 9,86
6 57/2020 Алексоска Стефани КСИАР 120 9,81
7 100/2020 Крстевска Ана КТИ 120 9,76
8 6/2020 Митрева Викторија КСИАР 120 9,71
9 102/2020 Мерџановски Душан КТИ 120 9,67
10 13/2020 Цветковска Мелани КСИАР 120 9,43
11 47/2020 Марковски Стефан ЕЕС 120 9,00

 

Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 180 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 60/2019 Мешкова Ангела ЕАОИЕ 183 10.00
2 8/2019 Ташковска Матеа КТИ 186 10.00
3 11/2019 Стефановска Анастасија ТКИИ 180 9.90
4 138/2019 Тошеска Симона КСИАР 183 9.84
5 50/2019 Крстески Стефан КТИ 180 9.58
6 4/2019 Маринова Матеа ТКИИ 180 9.55
7 9/2019 Стојковиќ Стефан КТИ 180 9.50
8 266/2019 Николоски Антонио КТИ 186 9.38
9 177/2019 Петрушевска Сандра КТИ 180 9.32
10 185/2019 Саздов Борјан КТИ 186 9.28
11 3/2019 Павлеска Сандра ТКИИ 180 9.26
12 128/2019 Паункоска Климентина КСИАР 180 9.23
13 6/2019 Димеска Галена КТИ 180 9.19
14 43/2019 Дуковска Калина ЕАОИЕ 180 9.19
15 93/2019 Андоновски Ангела КСИАР 180 9.16
16 186/2019 Славкоски Христијан КТИ 180 9.03
17 168/2019 Кутиров Матеј КТИ 186 9.03
18 181/2019 Попоски Петар КТИ 180 9.00