Пријавување испити – втор циклус студии

Објавено: мај 17, 2022

Пријавување испити на втор циклус студии за јунската испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на I Know системот, во периодот

 од 20.5. до 3.6.2022 година,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти, дел 2.5.

За сите пријавени испити, студентите задолжително треба да достават пополнети хартиени пријави  на самиот испит. Во пријавата  се внесуваат податоците за студентот, називот на предметот, предметниот наставник, студиската програма и серискиот број добиен од I Know системот.

НАПОМЕНА: По овој рок студентите може да пријават испит во Одделението за студентски прашања со надомест од 400,00 ден. за секоја задоцнета пријава најдоцна до два дена пред одржување на испитот.

 

Скопје, 17.05.2022 година

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ