С О О П Ш Т Е Н И Е – Електронски упис на семестар за студентите од II циклус студии запишани во првиот уписен рок 2023/2024

Објавено: октомври 25, 2023

Во периодот

од 25.10. до 30.10.2023 година

сите студенти запишани на втор циклус студии во првиот уписен рок  2023/2024 година треба да извршат електронско запишување на семестарот во iKnow системот (упатството за студенти).

При запишување на семестарот студентот ги запишува предметите што ќе ги слуша во овој прв (зимски семестар) во учебната 2023/2024 година.

Студентите кои во дадениот рок нема да го реализираат електронското запишување, истото ќе можат да го направат по истекот на овој рок во Одделението за студентски прашања со финансиски надомест од 500,00 ден.

За сите технички проблеми поврзани со системот iKnow студентите може да се обратат до систем администраторот на електронската адреса: webadmin@feit.ukim.edu.mk