Соопштение – заверка на летен семестар во учебната 2021/2022 – постдипломски студии

Објавено: јуни 1, 2022

Заверката на летниот семестар во учебната 2021/2022 година  за студентите од II циклус – постдипломски студии ќе се врши на шалтерите на Одделението за студентски прашања во периодот:

6. 6. до 14. 6. 2022 год.

од 12:30 до 14:30 часот

  Потребни документи:

  1. Индекс (со впишани предмети);
  2. Образец A4 за заверување на семестар (со впишани предмети);
  3. Уплатница за реализирана рата.

  НАПОМЕНИ:

  • Студентите кои имаат запишано празен семестар не заверуваат семестар;
  • За задоцнета заверка на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари на факултетската жиро с-ка.

 

Скопје, 1.6.2022 година                                                                                Одделение за студентски прашања на ФЕИТ