Бесплатни онлајн курсеви по странски јазици

Објавено: октомври 18, 2023

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ организира бесплатни онлајн курсеви по странски јазици за студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Студентите можат за изберат некој од следниве јазици: руски, чешки, полски, хрватски, романски и унгарски јазик. Познавањето повеќе странски јазици претставува прозорец кон нови работни можности, воспоставување мултикултурни пријателства, различната перспектива за туѓите култури и зголемена креативност.

Наставата на курсевите ќе се одвива во текот на 10 недели по четири часа неделно, започнувајќи од 24 октомври 2023 година.

Повеќе информации за бесплатните онлајн курсеви по странски јазици  може да се добијат на линкот:

Бесплатни онлајн курсеви по странски јазици – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје (ukim.mk)