Докторски студии – втор рок за пријавување и запишување на кандидатите во академската 2021/2022 година

Објавено: декември 15, 2021

Во тек е пријавувањето на кандидатите во вториот уписен рок на трет циклус студии во академската 2021/2022 година.

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8