ИЗВЕСТУВАЊЕ – краен рок за дипломирање и магистрирање за Промоција 2024

Објавено: март 29, 2024

Се известуваат сите студенти кои сакаат да бидат дел од овогодинешната промоција на дипломирани и магистрирани (Промоција 2024) дека треба да дипломираат, односно магистрираат, најдоцна до 12.4.2024 година.

Поднесувањето на барањето за формирање комисија за одбрана на дипломскиот труд., како и останатата комплетна документација, треба да биде доставено во Одделението за студенски прашања најмалку пет дена пред предвидениот рок за одбрана на дипломскиот труд.

                                                                                              Одделение за студентски прашања