Известување за прекин на наставата

Последна измена: март 11, 2020

По препораките на Владата на РСМ, редовната настава ќе биде во прекин во наредните 14 дена.
Дотогаш ве молиме, следете ги препораките на Светската здравствена организација.
Доколку имате или се сомневате дека имате симптоми на корона – вирусот, се препорачува да се јавите  во центрите за јавно здравство во вашите општини. Броевите за контакт можете да ги видите подолу.

Официјално известување на УКИМ