Втор уписен рок – Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии во академската 2022/2023 година

Последна измена: декември 13, 2022

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2022/2023 година