Одлука за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот во услови на вонредна состојба

Објавено: април 3, 2020

 

Одлука за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот во услови на вонредна состојба