Оглас за стипендирање

Последна измена: декември 5, 2018
Рок за аплицирање до 5.12.2018

Програмата за стипендирање на Талент бизнис инкубаторот СТЕПАП е наменета за млади бизнис таленти и има цел да обезбеди развој на нивните деловни вештини и нивна интеграција кај своите идни работодавачи.

Во насока на развој и унапредување на вештините потребни на компаниите во брзорастечкиот ИКТ (информациски и комуникациски технологии) сектор и во соработка со едни од најуспешните и најиновативните компании во Македонија втора година по ред објавуваме

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 3 СТУДЕНТИ/КИ