Прелиминарна за трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година

Објавено: октомври 16, 2023

Прелиминарна листа на кандидати за запишување на трет циклус студии – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2023/2024 година