Работилница за апликациски вештини

Објавено: ноември 28, 2023

На ден 06.12.2023 год. во организација на Светскиот универзитетски сервис (WUS) Германија во соработка со Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Центрите за Кариера при УКИМ и ФЕИТ ќе се одржи работилница за апликациски вештини намента за сите студенти од УКИМ.

На работилницата тие ќе се запознаат теоретски и практично со:

– изработка на CV,
– креирање на мотивациони писма,
– симулација за интервју за вработување,
– кариерно советување,
– вмрежување.

Работилницата ќе се одржи во училната 121а на ФЕИТ од 10:00 до 14:00 часот, а пријавувањето е на следниов линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWtSADtzrR30ukpamtaqlM5JIYlUIhaPYrNqzLzlQXGTLOGw/viewform?fbclid=IwAR2GEWG1FFxFqvJ7_ayTL2tlvKEkZTmIETBNyoevTuWBzud8GcFf9F_5ZS4