Соопштение

Објавено: јуни 20, 2021

 

Барањата и молбите што студентите сакаат да ги поднесат електронски, мора задолжително да бидат испратени на адресата studentska_arhiva@feit.ukim.edu.mk.
Сите барања и молби испратени на друга адреса нема да бидат разгледувани.

 

Одделение за студентски прашања при ФЕИТ

Скопје, 23.6.2021 година