Соопштение за работно време

Објавено: јули 21, 2021

ПОРАДИ КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИТЕ ОДМОРИ СЛУЖБИТЕ НА ФАКУЛТЕТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ  ВО СКОПЈЕ НЕМА ДА РАБОТАТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26.07.2021 (понеделник) ДО 06.08.2021 (петок).

СИТЕ ОБВРСКИ И БАРАЊА СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ  ДА ГИ РЕАЛИЗИРААТ ЗАКЛУЧНО СО 23.07.2021 (петок).

СЛУЖБИТЕ ЌЕ ЗАПОЧНАТ СО РАБОТА ОД 09.08.2021 (понеделник).

                                                                                    ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЕИТ