IT trainee oglas na EVN

Објавено: февруари 10, 2022

 

Можност за аплицирање за Trainee програмата во одделот Информатички и телекомуникациски технологии во ЕВН

Во одделот Информатички и телекомуникациски технологии во ЕВН има отворени позиции за aмбизиозни штотуку дипломирани студенти или студенти во последната година од нивните студии од компјутерски науки и информатички технологии.

Студентите се вработени за време на нивното учество во програмата со можност за постојано вработување на крајот од програмата.

Повеќе информации: https://www.linkedin.com/jobs/view/2915975284/