Оглас за пракса во Ассеко СЕЕ

Објавено: јуни 28, 2019

Систем Инженер

За време на летниот период Ассеко СЕЕ организира пракса за студенти од областа на системско инженерство и поддршка на ИТ системите.

Праксата ќе трае еден месец, почнувајќи од 22.07.2019

    Услови за учество на праксата :

  • Да е редовен студент на некој од факултетите за информатички науки
  • Да е во последните две години од академските студии

Потребни документи:

  • Биографија ( CV)
  • Кратко мотивационо писмо

Сите заинтересирани суденти може да аплицираат најдоцна до 8.7.2019 на следната адреса konkurs@asseco-see.mk со назнака ( Subject): „ Апликација за пракса за систем инженери“,

или да се јават на телефон: 02 3248 000 лок. 2372 – лице за контакт Наташа Костојчиноска Дамјанска

Поради ограничениот број на места, Ассеко СЕЕ ќе направи селекција на пијавените кандидати.

Скопје, 27.06.2019

АССЕКО  СЕЕ  ДООЕЛ Скопје

Ул. Народен фронт бр.17 Скопје

Тел. 02 3248 000

www.asseco.com/see