Оглас за пракса во Македонски Телеком

Објавено: септември 29, 2020

За Службата за Инфраструктура и технички инвентар која работи како дел од Секторот за Пристапни мрежи, во Областа на Главниот Директор за Техника и ИТ потребно е да се ангажираат практиканти.

Овој практикант ќе биде ангажиран на поголем број на задачи за следниве цели:

  1. Дигитализација и средување на техничка документација
  2. Дигитализација на податоци потребни за внес во Инвентори системите (NetCracker, GIS и сл.)
  3. Дигитализација на документација која се појавува во процесот на Легализација на бесправните објекти
  4. Дигитализација на дописи и договори

Се работи за активности во најголем дел за средуванје на базите на МКТ – НетЦрацкер и ГИС, за кои е потребен ангазман.

Ова е битно за заокрузуванје на одредени бизнис процеси кои се однесуваат на:

  1. Миграција на корисници во подрацја покреиени со ВДСЛ опрема
  2. Целосна дигитализација на изградена ФТТХ инфраструктура (податоци кои кје се внесуваат во НетЦрацкер и ГИС)
  3. Дигитализација на документација добиена со процесот на Легализација на инфрастурктурата на МКТ
  4. Дигитализација на просторни податоци во подрацја кои не се покриени со адресни податоци се сегасната итерација на проектот Адресен Регистар

Сите заинтересирани студенти своите биографии да ги доставуваат на следната маил адреса sonja.kargova@telekom.mk  со напомена за пракса во Техника.