Билјана Начевска-Настовска

E-mail biljanan@feit.ukim.edu.mk
Телефон +389 70 945458

Образование:

  1. MSc – Природно математички факултет, јуни 2003
  2. BSc – Природно математички факултет, јули 1998

Работно искуство:

ЕТФ – Скопје
PEKSNAS – експериментални паралелки, септември 1998-април 1999