Ангелов Јорданчо

E-mail jordanco@feit.ukim.edu.mk
Телефон 02/3099-125

Образование:

  1. MSc (2010/Факултет за електротехника и информациски технологии-Скопје)
  2. BSc (2003/Електротехнички факултет – Скопје)

Работно искуство:

Ј. Ангелов, Р. Ачковски  –  „Пресметка на индексите на доверливост на дел од дистрибутивната мрежа на Кочани“, VI Советување МАКО – СИГРЕ, СТК Ц-4, Охрид, 3-6.Октомври 2009

Р.Ачковски, М.Тодоровски, Ј.Вулетиќ, Ј.Ангелов  –  „Оценка на топлинското стареење на изолацијата кај енергетските кабли“, VI Советување МАКО – СИГРЕ, СТК Ц-4, Охрид, 3-6.Октомври 2009

А.Крколева, Р.Ачковски, Ј.Вулетиќ, Ј.Ангелов  –  „Моделирање на преодни процеси при комутации со Matlab/Simulink“, VI Советување МАКО – СИГРЕ, СТК Ц-4, Охрид, 3-6.Октомври 2009

Р. Миновски, А. Ласков, Ј. Ангелов, Р. Ачковски  –  „Осврт кон методите за проверка на функционалноста на одводниците на пренапони“, VI Советување МАКО – СИГРЕ, СТК Ц-4, Охрид, 3-6.Октомври 2009
2007 – до сега,
Демонстратор на Институтот за преносни електроенергетски системи, Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје01.10.2006 – 15.02.2007,
Демонстратор на Институтот за преносни електроенергетски системи, Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје01.09.2004 – 01.04.2005,
Технички соработник во Лабораторијата за висок напон при Институтот за преносни електроенергетски системи, Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје15.03.2004 – 15.06.2004,
Волонтер во ЦЕР – Скопје

01.10.2003 – 15.01.2004,
Демонстратор во Лабораторија за мерења во електротехника и енергетика при Институтот за електрични мерења, Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје