Гиновска Маргарита

E-mail gmarga@feit.ukim.edu.mk
Телефон 02 3099 174

Образование:

  1. PhD (2002, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје
  2. MSc (1997, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје
  3. BSc (1990, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје

Работно искуство:

(2003 – ) Електротехнички факултет, Скопје, доцент
(1998-2003) Електротехнички факултет, Скопје, асистент
(1990-1998) Електротехнички факултет, Скопје, помлад асистент