Подготвителна настава по предметите математика, физика и информатика

Објавено: август 25, 2022

За студентите запишани во прва година на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје во учебната 2022/2023 година се организира бесплатна подготвителна настава по предметите: математика, физика и информатика. Подготвителната настава: – опфаќа 20 школски часа за секој предмет посебно, – започнува на 14 септември 2022 година, според однапред утврден распоред што ќе биде...