Оглас за вработување во Народна банка на Република Северна Македонија

Рок на аплицирање до: 04.08.2022

Народна Банка на РСМ ојавува оглас за вработување на 6 извршители на и тоа: Три (3) извршители во Дирекцијата за информациска технологија на определено време во траење од 2 години, од кои: – 1 извршител на работното место „ПОМЛАД СИСТЕМ ИНЖЕНЕР“ во Отсекот за поддршка на платните системи; – 1 извршител на работното место „ПОМЛАД...

Конкурс во рамки на програмата Еразмус+

Објавено: јули 29, 2022

      УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ објавува КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ за академската 2022/2023 година Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за студиски престој на високообразовните институции во...

ФЕИТ ги поддржува своите студенти: AQRA на м-р Александар Тренчевски

Последна измена: јули 29, 2022

Во рамките на системите на ФЕИТ активнo е хостирана и функционална апликацијата AQRA (Air Quality REST API)  за предвидување на воздушно загадување. Проектот е изработен и одржуван од колегата, м-р на ФЕИТ, Александар Тренчевски во рамките на неговата магистерската работа одбранета под менторство на проф. Марија Календар. Клиентската апликација е изработена од уште еден наш...

Отворен ден на УКИМ – Скопје

Датум на настан: 19.08.2022

Драги матуранти, наши идни студенти, Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022 организира ,,Отворен ден на УКИМ” во периодот 10-14 часот. Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера. Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете...

Можност за студиски престој во Германија (IDEA-East Hub проект)

Објавено: јули 26, 2022

Почитувани студенти, Во рамките на проектот IDEA-East Hub финансиран преку DAAD, Германија во кој учествува и ФЕИТ, Ве известуваме за можноста да учествувате во натпревар на идеи IDEA-East Hub – Idea Contest 2022 кој ќе се одвива на годишно ниво во текот на траењето на проектот до 2024 година. Првиот натпревар ќе се одржи ова...

ФЕИТ во друштво со најдобрите европски факултети со меѓународна акредитација

Објавено: јули 19, 2022

      ФЕИТ е првата и единствена високообразовна институција во државата која има меѓународна акредитација на своите седум студиски програми на прв циклус на студии. Меѓународната акредитација на студиските програми на прв циклус на студии на ФЕИТ ја спроведе германската агенција за акредитација на студиски програми од областа на техничките науки, информатика, природните науки...

Повик за селекција на прототипови од ИНОФЕИТ ДИХ

Последна измена: јули 19, 2022

ИНОФЕИТ ДИХ објавува отворен повик за заеднички развој на прототипови во домен на Интернет-на-нешта (IoT) со заинтересирани компании. Фокусот е на подигнување на степенот на соработка помеѓу ДИХ – от и компаниите, а во насока на развој на нови и иновативни решенија кои можат подоцна да се комерцијализираат. ИНОФЕИТ ДИХ е ко-финансиран од страна на...