Адреса за молби и барања

Последна измена: октомври 22, 2020

Молбите и барањата кои се испраќаат во електронски облик, а се адресирани до продеканот за настава, студентите треба да ги испраќаат на следнава адреса:

studentska_arhiva@feit.ukim.edu.mk

 

Скопје, 21.10.2020 година                                                                            Одделение за студентски прашања на ФЕИТ