Конечна ранг листа – прв уписен рок 2020

Објавено: септември 7, 2020

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота

Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота

Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Факултетско образование

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Факултетско образование

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Специјални услови

Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) – Државна квота

 

Скопје, 7.9.2020 година

 Конкурсна комисија на ФЕИТ