Отворен повик за студентски предлози: Иновативни и одржливи практики на ФЕИТ

Датум на настан: 20.06.2024

Почитувани студенти,

Ве покануваме да учествувате на претстојниот Ден на енергија и одржливост, кој ќе се одржи на 20 јуни на нашиот Факултет. Како дел од овој настан, ги покануваме студентите да придонесат со своите иновативни идеи и решенија за воведување нови одржливи практики на нашиот Факултет.

Цел:

Да се соберат и имплементираат креативни, остварливи и интердисциплинарни решенија кои ќе придонесат ФЕИТ да стане модел за енергетска ефикасност и одржливост во нашата заедница.

Кој може да учествува:

Овој отворен повик е за сите студенти на додипломски и на постдипломски студии. Ве охрабруваме да работите во интердисциплинарни тимови, комбинирајќи знаење и идеи од различни области. Учеството е во тимови, до 4 студенти.

Упатства за учество:

  • Содржина на предлогот: Вашиот предлог треба јасно да претстави конкретна идеја или мерки за воведување одржливи практики на ФЕИТ. Може да размислувате и за аспектите како што се енергетската ефикасност и одржливост, интеграцијата на обновливите извори на енергија, намалувањето на отпадот, циркуларност и примена на напредни технологии за решавање на проблеми поврзани со овие области.
  • Интердисциплинарен пристап: нагласете како различни дисциплини придонесуваат за вашата идеја. Соработката на различни полиња ќе биде високо ценета.
  • Изводливост: Обезбедете анализа на изводливоста, вклучувајќи ги потенцијалните трошоци, придобивки и предизвици за имплементација.
  • Иновации: Покажете колку вашата идеја е иновативна и како може да го издвои ФЕИТ како лидер во одржливоста.
  • Влијание: Објаснете го потенцијалното влијание врз потрошувачката на енергија, намалувањето на јаглеродните емисии и севкупната одржливост.

Процес на поднесување:

Рок: Сите предлози мора да се достават до 17.06.2024 година.

Формат: Предлозите треба да бидат во PDF формат, не повеќе од 8 страници, вклучувајќи дијаграми, графици или дополнителни материјали.

Начин на достава: Ве молиме испратете ги вашите предлози на celeska@feit.ukim.edu.mk со наслов „Предлог за иновативни и одржливи практики на ФЕИТ – [Вашиот тим/Вашето име]“.

Критериуми за оценување:

Предлозите ќе се оценуваат врз основа на следниве критериуми:

  • Иновации и креативност
  • Интердисциплинарна соработка
  • Изводливост и практичност
  • Потенцијално влијание врз одржливоста
  • Јасност и презентација

Награди:

Избраните предлози ќе бидат презентирани на настанот Ден на одржлива енергија на 20.06.2024 година. Најдобрите предлози ќе добијат посебно признание, сиболични награди и потенцијална поддршка за имплементација.

Важни датуми:

Краен рок за поднесување: 17.06.2024

Известување за избрани предлози: 18-19.06.2024

Презентација на ден на енергија и одржливост: 20.06.2024

Придружете ни се во целта ФЕИТ да биде пионер во одржливите иновации. Ги очекуваме вашите идеи!

За дополнителни информации, ве молиме контактирајте не: celeska@feit.ukim.edu.mk.

Деталната агенда за претстојниот ден на енергија и одржливост ќе биде објавена наскоро.