Покана за отворен семинар Костал – Охрид

Последна измена: мај 24, 2020

ОТВОРЕН СЕМИНАР ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ ВО СОРАБОТКА СО КОСТАЛ

Почитувани студенти,

Ве покануваме на отворен семинар преку интернет организиран во соработка со компанијата КОСТАЛ од Охрид. КОСТАЛ е денес еден од водечките добавувачи на сложени електронски и мехатронски производи за индустриски и автомобилски апликации. Вклучувајќи ја фабриката сместена во Охрид, КОСТАЛ е лоцирана  во вкупно  21 земја каде што работат повеќе од 20.000 посветени вработени кои ги снабдуваат сите најголемите производители на автомобили на 5 континенти.

 

Накратко за семинарот:

Тема:

 • Преглед на основни методи во еден процесен циклус на една производна компанија (автомобилска индустрија)
  • Напредно планирање на квалитетот на производ.
  • Управување со проекти.
  • Управување со синџирот на снабдување.
  • Планирање на капацитетот.
  • Систем за следење на ефективноста и ефикасноста во производство “OEE”(Целокупна ефикасноста на опремата).
  • Методологија за решавање на проблеми.

Основна цел:

 • Зголемување на знаењето од конкретните методологии и преглед на нивната практична примена во автомобилската индустрија.
 • Методологиите се одбрани од повеќе насоки со цел полесно да се разбере фукнционирањето на различните оддели во автомобилската индустрија.

Целни групи:

 • Студенти на Факултетот за електротехника и информациски технологии3-та и 4-та година од студиските програми: “Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)”, “Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)”, “Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)”, “Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)”, но поканата е отворена и може да се приклучат и други заинтересирани студенти.

Времетраење:

 • Според приложената агенда(со простор за дискусија и прашања).

 

Вклучувањето на овие сесии ќе се одвива преку платформата ZOOM, со помош на линк кој ви е испратен по емаил преку iKnow системот.

 

Останете во добро здравје,

Деканат на ФЕИТ

 

AGENDA Online training
Scope

 

Личен развој

 

Trainer

Види подолу

Topic

 

Преглед на основни методи во еден процесен циклус на една производна компанија (автомобилска индустрија)
Location Платформа (ZOOM KOSTAL) – Лозинка за сите сесии 123456
Date / Time Item Participants
Day1

26.05.2020

 

14:00 – 15:00

Напредно планирање на квалитетот на производ

– Преглед на презентацијата.

– Дефиниција, опис на темата.

– Зошто е потребен пристапот или методологијата.

– Придобивки од пристапот или методологијата.

– Advanced Product Quality Planning

o Објаснување на 5те фази за напредно планирање на квалитетот на производ.

o Планирање на производ и дефинирање на програма за квалитет.

o Дизајн и развој на производ.

o Дизајн и развој на процес.

o Валидација на процес и производ.

o Лансирање на производство, оценка и подобрување.

– Реален пример во делот на управување со проекти.

– Преглед на презентираното што треба да се знае.

 

Отворена покана до Факултет за електротехника и информациски технологии

 

Студенти

 

Мартин Хаџи-Панзов

Митко Талевски

 

 

Линк https://kostal.zoom.us/j/95906266198?pwd=VU1nSDVSQ2ZETVRoUXAvZnN2UXIzZz09

Meeting ID: 959 0626 6198 Password: 123456

Day2

27.05.2020

 

14:00 – 15:00

Управување со проекти

– Преглед на презентацијата.

– Дефиниција, опис на темата.

– Систем за управување на проекти во КОСТАЛ

– Преглед на чекорите во системот за управување на проекти во КОСТАЛ

o Започнување на проект до влез во сериско производство и затворање на проектот.

– Реален пример од производна локација.

 

Отворена покана до Факултет за електротехника и информациски технологии

 

Студенти

 

Мартин Хаџи-Панзов

Магдалена Јоноска

 

Линк https://kostal.zoom.us/j/92616832898?pwd=YmJhc0JpQlVSeWZPbXFzdHB3QU5NZz09

Meeting ID: 926 1683 2898 Password: 123456

Day3

28.05.2020

 

14:00 – 14:40

 

14:40 – 15:30

 

 

 

Управување со синџирот на снабдување

 

Планирање на капацитетот

– Преглед на презентациите.

– Дефиниција, опис на темите.

– Зошто се потребни пристапите или методологиите.

– Придобивки од пристапите или методологиите.

– Реален пример од производна локација.

– Преглед на презентираното што треба да се знае.

 

Отворена покана до Факултет за електротехника и информациски технологии

 

Студенти

 

Зоран Гроздановски

Мартин Хаџи-Панзов

 

Линк https://kostal.zoom.us/j/91986531496?pwd=WENpTTBQdFZicm9sL2lpM0FyaTZSQT09

Meeting ID: 919 8653 1496 Password: 123456

Day4

29.05.2020

 

14:00 – 15:00

Систем за следење на ефективноста и ефикасноста во производство “OEE”

(Целокупна ефикасноста на опремата)

– Преглед на презентацијата.

– Дефиниција, опис на темата.

– Зошто е потребен пристапот или методологијата.

– Придобивки од пристапот или методологијата.

– OEE – Overall equipment effectiveness

o Начин, приказ и пресметка.

o Фактори коишто влијаат на достигнувањето на “OEE”.

o Негативни фактори коишто го намалуваат достигнувањето.

o Дневно, неделно, месечно следење.

o Следни чекори, што “OEE” бројот значи за нас.

– Реален пример од производна локација.

– Преглед на презентираното што треба да се знае.

 

Отворена покана до Факултет за електротехника и информациски технологии

 

Студенти

 

Виктор Танески

Мартин Хаџи-Панзов

 

 

Линк https://kostal.zoom.us/j/96376183195?pwd=aW9VYTFvLzcxNDZtejR2V3k3YSs5QT09

Meeting ID: 963 7618 3195 Password: 123456

Day5

01.06.2020

 

14:30 – 16:00

Методологија за решавање на проблеми

– Преглед на презентацијата.

– Дефиниција, опис на темата.

– Зошто е потребен пристапот или методологијата.

– Придобивки од пристапот или методологијата.

– 8D – 8 Disciplines problem solving process

o Процес решавање на проблеми во 8 чекори или дисциплини.

o Општ приказ на темата.

o Алатки за подобар преглед на уделот на проблемот.

o Алатки за откривање на причината за проблемот (Причинско-последичен дијаграм, 5 зошто)

o Соодветни подобрувања на настанот и нивна верификација.

o Превентивни мерки за во иднина “FMEA”

– Реален пример од производна локација.

– Преглед на презентираното што треба да се знае.

 

Отворена покана до Факултет за електротехника и информациски технологии

 

Студенти

 

Мартин Хаџи-Панзов

Ирена Иваноска

 

 

Линк https://kostal.zoom.us/j/96603387911?pwd=TjNDU3pPWkMvdHYxRnF0L3lhUGJYUT09

Meeting ID: 966 0338 7911 Password: 123456