Процедура за начинот на реализација на испитите во јунската испитна сесија

Објавено: јуни 1, 2020

За време на важење на мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 хигиената на Факултетот за електротехника и информациски технологии  согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (СЛ. весник на РСМ бр.134/2020), со цел да се спречи внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19 , Факултетот за електротехника и информациски технологии  ја донесе  следната:

Процедура за начинот на реализација на испитите во јунската испитна сесија