С О О П Ш Т Е Н И Е Електронски упис на зимски семестар во учебната 2019/2020 за студентите запишани по првпат во прва студиска година

Последна измена: септември 25, 2019

Сите студенти запишани по првпат во прва студиска година (бруцоши) треба да извршат и електронско запишување на зимскиот семестар во учебната 2019/2020 год. во iKnow системот  во периодот од

20.9 до 25.9.2019 година

Во упатството за студенти имате подетално објаснување околу електронското запишување на семестар во iKnow системот.

Студентите кои во дадениот рок нема да го реализираат електронското запишување, истото ќе можат да го направат по истечениот рок во Одделението за студентски прашања со финансиски надомест.

НАПОМЕНА: Како изборен предмет странски јазик, задолжително треба да го запишете странскиот јазик што го избравте при уписот.