Соопштение за бруцоши

Објавено: септември 29, 2020

Почитувани бруцоши,

На 1.10. и 2.10.2020 година ќе бидат организирани денови за ориентација на новозапишаните студенти на ФЕИТ. За да се испочитуваат протоколите за заштита од вирусот Covid 19 и да се избегне групирање на голем број студенти, настанот ќе се одвива во четири термини, според следниов распоред:

Датум Почеток Студиска програма на која сте запишани
1.10.2020 10 часот ЕАОИЕ и ЕЕС
1.10.2020 12 часот КТИ
2.10.2020 10 часот ЕЕУМ, КХИЕ и ТКИИ
2.10.2020 12 часот КСИАР

Ве покануваме да присуствувате на овој настан, на кој ќе ви бидат доделени индексите, ќе имате можност да ги разгледате просториите на факултетот, а од постарите колеги ќе добиете многу корисни информации поврзани со студентскиот живот на ФЕИТ.

Настанот ќе се одвива во Амфитеатарот на ФЕИТ. Местата за седење се означени со броеви, при што е водена сметка за запазување растојание од 2m. Во табелите дадени подолу, покрај вашето име може да го најдете бројот на клупата  на која сте распоредени.

Наставата во зимскиот семестар од учебната 2020/21 ќе започне на 5.10.2020 година, за што ќе следуваат подетални информации.

 Четврток, 1.10.2020 во 10:00 часот, Амфитеатар на ФЕИТ
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
84371 Абдулаи Семи ЕАОИЕ 1
82649 Ангеловски Ненад ЕАОИЕ 2
78945 Ацковски Андреј ЕАОИЕ 3
82660 Бегов Костадин ЕАОИЕ 4
80586 Вуковиќ Теодора ЕАОИЕ 5
79551 Ѓорѓиева Викторија ЕАОИЕ 6
82876 Давчевски Давор ЕАОИЕ 7
84482 Даиловски Жарко ЕАОИЕ 8
81749 Данаиловска Елеонора ЕАОИЕ 9
78926 Довлев Филип ЕАОИЕ 10
81529 Јанков Јани ЕАОИЕ 11
79022 Јовановска Кристина ЕАОИЕ 12
83559 Колевска Андреа ЕАОИЕ 13
79259 Котевски Андреј ЕАОИЕ 14
82427 Кузманоска Надица ЕАОИЕ 15
79755 Михајлоска Ина ЕАОИЕ 16
82248 Павлов Васил ЕАОИЕ 17
80474 Павлова Елена ЕАОИЕ 18
81436 Паневска Јана ЕАОИЕ 19
81893 Петковска Јана ЕАОИЕ 20
79910 Петрушева Марија ЕАОИЕ 21
83632 Русевски Константин ЕАОИЕ 22
82743 Серафимовски Ѓорѓи ЕАОИЕ 23
81892 Сиљаноска Викторија ЕАОИЕ 24
83166 Спасовска Сандра ЕАОИЕ 25
80595 Стојанов Стефан ЕАОИЕ 26
80665 Стојкова Лазара ЕАОИЕ 27
81044 Филипашиќ Марта ЕАОИЕ 28
80399 Михаела Андрејевска ЕЕС 29
81671 Даилоски Кристијан ЕЕС 30
83031 Зафировски Кирил ЕЕС 31
82385 Зоксимоски Леон ЕЕС 32
83151 Исаковски Јован ЕЕС 33
81306 Јовановски Даниел ЕЕС 34
84124 Лазов Мартин ЕЕС 35
85572 Лучиќ Maja ЕЕС 36
82644 Марковски Стефан ЕЕС 37
80277 Томашевски Филип ЕЕС 38
81912 Ушинов Антон ЕЕС 39
80737 Цветковска Мелани ЕЕС 40

 

Четврток, 1.10.2020 во 12:00 часот, Амфитеатар на ФЕИТ
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
84405 Албанов Михајло КТИ 1
79868 Анѓелевска Марија КТИ 2
78935 Атанасоски Давид КТИ 3
83539 Бихорац Мерис КТИ 4
82588 Ванчов Лазар КТИ 5
82519 Давчевска Розета КТИ 6
79257 Димишков Ема КТИ 7
80036 Иванов Стефан КТИ 8
80407 Игнатов Мартин КТИ 9
80013 Илијоска Марија КТИ 10
79275 Јакимовска Магдалена КТИ 11
78939 Јованова Радица КТИ 12
78949 Јовановиќ Марија КТИ 13
81047 Јовановски Иван КТИ 14
82497 Јовановски Драган КТИ 15
79134 Каралиева Матеа КТИ 16
80703 Китановска Марија КТИ 17
79236 Колеци Алдин КТИ 18
81835 Кормушоска Елена КТИ 19
79140 Котевска Ивана КТИ 20
80442 Крстевска Ана КТИ 21
83191 Кршинар Сара КТИ 22
80770 Мерџановски Душан КТИ 23
80882 Наумовска Бисера КТИ 24
79609 Несторовска Ангела КТИ 25
79751 Николовска Симона КТИ 26
81962 Павлеска Стефани КТИ 27
81955 Петковска Мартина КТИ 28
82632 Петковска Тијана КТИ 29
81695 Петрушевска Теодора КТИ 30
82362 Петрушевска Милена КТИ 31
83390 Поповски Христијан КТИ 32
79553 Поптодорова Сара КТИ 33
83185 Ристов Ангел КТИ 34
80700 Светозревиќ Мила КТИ 35
83244 Селим Марсел КТИ 36
79085 Спасовска Анастасија КТИ 37
81211 Спировски Матеј КТИ 38
82728 Стојанов Стефан КТИ 39
82521 Цацаноски Марко КТИ 40
78943 Цветанов Александар КТИ 41

 

Петок, 2.10.2020 во 10:00 часот, Амфитеатар на ФЕИТ
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
82810 Донева Анастасија ЕЕУМ 1
81981 Јанакиевски Давид ЕЕУМ 2
81644 Манчевска Ивана ЕЕУМ 3
82771 Гајдарџиски Бојан ЕЕУМ 4
80042 Јаневски Васил ЕЕУМ 5
82615 Ташков Дарко ЕЕУМ 6
83014 Талевски Јован ЕЕУМ 7
84438 Терзијанова Теодора ЕЕУМ 8
81310 Чаловски Александар ЕЕУМ 9
82350 Мартин Алексовски КХИЕ 10
82179 Симеон Алексовски КХИЕ 11
79471 Димовски Петар КХИЕ 12
81851 Ева Костова КХИЕ 13
78934 Ване Мирчев КХИЕ 14
83241 Нашков Ристе КХИЕ 15
84078 Слободан Неделковски КХИЕ 16
83246 Стефан Николовски КХИЕ 17
80729 Орешкова Магдалена КХИЕ 18
80212 Милан Патлиџанковски КХИЕ 19
82314 Петковски Филип КХИЕ 20
82040 Филип Петковски КХИЕ 21
81670 Петров Марко КХИЕ 22
80689 Дарко Петровски КХИЕ 23
81144 Самарџиева Камелија КХИЕ 24
80550 Дарио Стојчевски КХИЕ 25
80662 Тасева Елена КХИЕ 26
80774 Темелкова Марија КХИЕ 27
83655 Дамјан Тодоровски КХИЕ 28
82230 Јосифовски Горан ТКИИ 29
84420 Костадинов Кирил ТКИИ 30
81402 Ложанкоска Теодора ТКИИ 31
81476 Мишовски Александар ТКИИ 32
79630 Трајкоска Кристина ТКИИ 33
83009 Стефановски Никола ТКИИ 34
78983 Стоимировски Давид ТКИИ 35
79785 Пислевски Стефан ТКИИ 36
81468 Вржалковски Дамјан ТКИИ 37
82349 Богоевска Наташа ТКИИ 38
80971 Груевски Александар ТКИИ 39
81118 Алексоски Роберт ТКИИ 40
81895 Домазетовски Стефан ТКИИ 41
83236 Величковска Ева ТКИИ 42

 

Петок, 2.10.2020 во 12:00 часот, Амфитеатар на ФЕИТ
ID Презиме и име Студиска програма Број на место
79216 Алексоска Стефани КСИАР 1
84323 Билјановски Славко КСИАР 2
79832 Божиноски Виктор КСИАР 3
79441 Бошковска Сара КСИАР 4
81549 Бучи Бесјана КСИАР 5
81453 Велиновски Милан КСИАР 6
80686 Видановска Јана КСИАР 7
81984 Гвероски Никола КСИАР 8
79926 Георгиева Магдалена КСИАР 9
81872 Гугучески Димитар КСИАР 10
79435 Димеска Дејана КСИАР 11
83207 Димитриевски Раде КСИАР 12
84484 Додевски Александар КСИАР 13
81178 Ѓорѓиевска Христина КСИАР 14
81313 Заткоска Ева КСИАР 15
78854 Ивановски Алексеј КСИАР 16
81786 Исмаили Ибрахим КСИАР 17
81011 Јакимовиќ Ивана КСИАР 18
80508 Јанески Мартин КСИАР 19
82900 Јовановски Теодор КСИАР 20
80035 Китановски Владимир КСИАР 21
84507 Кметовски Марко КСИАР 22
84149 Крстевски Стефан КСИАР 23
81345 Лазев Александар КСИАР 24
82072 Миленкоски Христијан КСИАР 25
83216 Митовска Емилија КСИАР 26
78966 Митрева Викторија КСИАР 27
81240 Митрева Симона КСИАР 28
82740 Мицевски Павел КСИАР 29
82634 Олтовски Давид КСИАР 30
79794 Павлеска Рената КСИАР 31
83780 Стаменковиќ Владимир КСИАР 32
79506 Стевковска Михаела КСИАР 33
82157 Строимановски Давид КСИАР 34
84422 Томевска Катерина КСИАР 35
81498 Томова Елена КСИАР 36
83910 Трајковска Ивона КСИАР 37
82439 Фотевски Никола КСИАР 38
80510 Цветкоски Димитар КСИАР 39