Соопштение за настава по предметот Спорт и здравје

Последна измена: октомври 28, 2020

Од понеделник, 2.11.2020 година наставата од предметот Спорт и здравје ќе се одвива online во виртуелната училница 5, во понеделник, вторник и четврток, со почеток во 18 часот. Студентите се распоредени во  3 групи, со следниов состав:

Група 1. Сите студенти на КХИЕ, студентите од втора и трета година на ТКИИ, студентите од втора година на ЕЕУМ и КТИ и студентите од трета година на ЕАОИЕ,

Група 2.  Студентите од втора и трета година на КСИАР, студентите од трета и четврта година на КТИ и студентите од втора година на ЕАОИЕ,

Група 3. Сите студенти на ЕЕС, студентите од трета и четврта година на ЕЕУМ, и студентите од четврта година на студиските програми ЕАОИЕ, КСИАР и ТКИ.

 Термините во кои ќе се одвива наставата за секоја група се дадени во следнава табела:

  Студиска програма
Втора година Трета година Четврта година
Понеделник 1800-1930 Група 1  ЕЕУМ, КТИ, КХИЕ, ТКИИ ЕАОИЕ, КХИЕ, ТКИИ КХИЕ
Вторник 1800-1930 Група 2 ЕАОИЕ, КСИАР КСИАР, КТИ, КТИ
Четврток 1800-1930 Група 3 ЕЕС ЕЕС, ЕЕУМ ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ КСИАР, ТКИИ