Соопштение за работно време на студентската служба на 29. и 30.8.2019

Објавено: август 27, 2019

Заради запишување на новите студенти на ден 29. и 30.08.2019, Службата за студентски прашања нема да работи со веќе запишаните студенти.

Скопје, 27.8.2019 год.

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ