СООПШТЕНИЕ за запишување зимски семестар во академската 2019/2020 на студентите од втор циклус

Објавено: ноември 7, 2019

                                                                ГЕНЕРАЦИЈА  2018/2019

                                                     ГЕНЕРАЦИЈА 2017/2018

                                                            ГЕНЕРАЦИЈА 2013, 2014, 2015, 2016/2017

                                                        ГЕНЕРАЦИЈА 2008 – 2012