Список наградени студенти

Последна измена: мај 20, 2021

Список студенти по години кои во учебната 2019/2020 година заклучно со августовската испитна сесија постигнале вкупен просек 9 и над 9

 

Завршиле I студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 60 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 60/2019 Мешкова Ангела ЕАОИЕ 60 10,00
2 8/2019 Ташковска Матеа КТИ 60 10,00
3 11/2019 Стефановска Анастасија ТКИИ 60 9,90
4 9/2019 Стојковиќ Стефан КТИИ 60 9,90
5 5/2019 Стојановиќ Моника КСИАР 60 9,70
6 138/2019 Тошеска Симона КСИАР 60 9,70
7 6/2019 Димеска Галена КТИ 60 9,60
8 181/2019 Попоски Петар КТИ 60 9,50
9 50/2019 Крстески Стефан КТИ 60 9,40
10 168/2019 Кутиров Матеј КТИ 60 9,30
11 43/2019 Дуковска Калина ЕАОИЕ 60 9,20
12 1/2019 Чона Емилија ТКИИ 60 9,20
13 218/2019 Камчев Јован КХИЕ 60 9,00
14 266/2019 Николоски Антонио КТИ 60 9,00
15 3/2019 Павлеска Сандра ТКИИ 60 9,00

 

Завршиле II студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 120 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 1/2018 Софрониевски Бојан КХИЕ 120 10,00
2 11/2018 Атанасовски Дарко КХИЕ 120 9,86
3 81/2018 Ѓорѓиевски Мирослав ЕЕС 120 9,57
4 17/2018 Илиева Надежда ТКИИ 120 9,52
5 137/2018 Ташкова Елеонора КСИАР 120 9,48
6 15/2018 Наумоски Стефан КХИЕ 120 9,43
7 4/2018 Наумоски Стефан КТИ 120 9,38
8 178/2018 Сиљаноска Сања КТИ 120 9,38
9 50/2018 Кочева Сара ЕАОИЕ 120 9,36
10 14/2018 Ташулова Маргарита КХИЕ 120 9,24
11 130/2018 Петрова Тамара КСИАР 120 9,10
12 3/2018 Цветаноска Христина КТИ 120 9,10

 

Завршиле III студиска година со просек 9 и над 9 и освоиле најмалку 180 кредити

Ред. бр. индекс Презиме Име СП кредити просек
1 23/2017 Димитриески Наум КСИАР 192 10,00
2 8/2017 Камиловски Марко КХИЕ 186 9,91
3 12/2017 Костоски Матеј ТКИИ 183 9,88
4 9/2017 Тренчева Жанета ТКИИ 180 9,84
5 13/2017 Клинчаров Марко ТКИИ 180 9,84
6 101/2017 Милојковска Марија ЕЕС 180 9,65
7 7/2017 Илиевска Марија КСИАР 186 9,53
8 4/2017 Бикова Марија КСИАР 186 9,56
9 173/2017 Андонова Анастасија КТИ 180 9,42
10 53/2017 Димитровски Ѓорѓи ЕАОИЕ 183 9,30
11 46/2017 Василевски Никола КТИ 180 9,26

За забелешки по однос на објавениот список, студентите можат да се обраќаат во Одделението за студентски прашања до 20.5.2021 година, во период од 12:30 до 14:30.

 

Скопје, 10.5.2021 година                                                                                                                                                                                                                        Одделение за студентски прашања на ФЕИТ