Продолжен рок за аплицирање за стипендии од ОКТА

Објавено: октомври 3, 2019

      Врз основа на склучениот Меморандум за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД – Скопје, на 23.08.2019 година, Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје распишува ОГЛАС за доделување две стипендии на студенти од втор циклус студии (ПРОДОЛЖЕН РОК)   ОКТА АД-Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) во...