ЛОСТ – Проект за стипендирање на студенти од семејства со ниски месечни приходи

Последна измена: август 13, 2020

    ЕВН Македонија АД, Скопје распишува конкурс за доделување стипендии за студенти од Енергетските насоки на Факултетот за Електротехника и информациски технологии, Техничкиот Факултет – Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип кои во рамките на семејството имаат месечни приходи помали од 29.000 денари. Оваа година ќе бидат доделени 10 (десет) стипендии на студенти...