Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за мерење и управување на проток и притисок на вода

Објавено: април 8, 2021

Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за мерење и управување на проток и притисок на вода   “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”     Рок  за аплицирање до 10.05.2021 година Огласот е отворен до 10.05.2021 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD6...

Оглас за набавка на услуги за Изработка на проект за реконструкција на водоснабдителна мрежа  

Објавено: април 8, 2021

Оглас за набавка на услуги за Изработка на проект за реконструкција на водоснабдителна мрежа “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”   Рок  за  аплицирање до  15.04.2021 година Огласот е отворен до 15.04.2021 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD5 Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен...

Електроничар-Програмер

Објавено: април 8, 2021

  Конкурс за Електроничар-Програмер Знаења и потребни вештини: Работа со Микроконтролери како Ардуино, Raspberry Pi, ESP 32, LoraWan, сензори, безжична комуникација Разбирање на блок дијаграми и шеми од електроника Познавање на C++, Python Работа со лемна станица Склопување на електронски уреди Познавање на Англиски јазик Клучни задачи и одговорности: Самостојно и совесно извршување на секоја...

Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за управување и мониторинг на водоснабдителен систем

Објавено: април 8, 2021

  Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за управување и мониторинг на водоснабдителен систем  “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”   Рок  за аплицирање до 07.05.2021 година Огласот е отворен до 07.05.2021 година. Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD4 Јавното комунално претпријатие Пролетер...