ECDL тест центар

Објавено: јули 3, 2020

ФЕИТ е првиот државен факултет во Македонија кој врши обука и полагање по програмата на ECDL/ICDL. Сите студенти покрај дипломата од факултет можат да добијат и меѓународно признаен сертификат за познавање на компјутери и компјутерски програми. ECDL BASE сертификатот гарантира дека кандидатот е целосно компетентен за користење на персонален компјутер и работа со наведените апликации...

LabVIEW академија

Последна измена: јули 3, 2020

Во 2014. година Факултетот за електротехника и информациски технологии за првпат го имплементираше програмот „Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW) академија” и со тоа стана првата научно – образовна институција во Република Македонија која е лиценцирана за обука на студенти за работа со развојната програмска платформа LabVIEW. Со имплементирање на овој програм, студентите од ФЕИТ се здобија со можност за совладување...

Palo Alto Networks

Последна измена: јули 3, 2020

ФЕИТ e дел од академската мрежа на Palo Alto Networks, светскиот лидер во областа на безбедност на ИКТ системи. Главниот бизнис на Palo Alto Networks се напредни firewall – и дизајнирани за мрежна безбедност, видливост и грануларна контрола на мрежна активност базирани на идентификација на ниво на апликација, корисник или содржина. Компанијата произведува и решенија...

Соработка меѓу ФЕИТ и ITU (International Telecommunication Union)

Последна измена: јули 3, 2020

ФЕИТ има континуирана соработка со ITU (International Telecommunication Union), најголемата организација за телекомуникации во светот, составен дел од Организацијата на Обединетите нации (ООН), во проектот на ITU CoE (Centre of Excellence) за градење на капацитетот за телекомуникации во глобални рамки преку глобалната CoE мрежа на ITU. Раководител на проектот меѓу ФЕИТ и ITU е проф. д-р Тони Јаневски, и тоа во трите циклуси: 2009 – 2014, 2015 – 2018,...