Соопштение за работно време на студентската служба на 11.9.2019 година

Објавено: септември 10, 2019

Заради запишување на новите студенти на ден 11.9.2019 година (среда), Одделението за студентски прашања нема да работи со веќе запишаните студенти.

 

 

Скопје, 10.9.2019 год.

Одделение за студентски прашања на ФЕИТ