Соопштение за документи за сместување во студентски дом

Објавено: август 11, 2020

Сите студенти кои имаат потреба од документација за сместување во студентски дом треба да испратат e-mail до ssluzba@feit.ukim.edu.mk најдоцна до среда, 12.8.2020 год. во 15 часот. Кон пораката треба да се прикачат скенирани уплатници за реализирана уплата од 50,00 денари за административна такса и 100,00 денари на факултетската жиро сметка, со цел на дознака Уверение...

ЛОСТ – Проект за стипендирање на студенти од семејства со ниски месечни приходи

Последна измена: август 13, 2020

    ЕВН Македонија АД, Скопје распишува конкурс за доделување стипендии за студенти од Енергетските насоки на Факултетот за Електротехника и информациски технологии, Техничкиот Факултет – Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип кои во рамките на семејството имаат месечни приходи помали од 29.000 денари. Оваа година ќе бидат доделени 10 (десет) стипендии на студенти...

С О О П Ш Т Е Н И Е – Пријавување испити – прв циклус студии

Објавено: јули 16, 2020

Пријавување испити на прв циклус студии во август – септемвриската испитна сесија ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од 16.7 до 16.8.2020 година, следејќи го Корисничкото упатство за студенти, точка 2.5 Студентите што ќе извршат уредно електронско пријавување на испит во iKnow системот, задолжително треба да достават и комплетно пополнета хартиена пријава...

АД ЕСМ, ЕВН Македонија АД И АД МЕПСО распишуваат конкурс за стипендирање на студентите од електроенергетските студиски програми

Последна измена: јули 20, 2020

  Рокот за аплицирање 5.9.2020 година. Услови за аплицирање на конкурсот за стипендија се: Студентите да се редовно запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2019/2020 година на една од следните студиски програми: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ), Електроенергетски системи (ЕЕС) и Електроенергетика, управување и...

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2020/2021 година

Објавено: јуни 25, 2020

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2020/2021 година...